ข้าพระพุทธเจ้า
เรียกดูสมุดลงนามถวายอาลัย
จำนวนผู้ลงนาม 97 คน