จังหวัด
ชื่อเทศบาล ตำบล อำเภอ จังหวัด ขนาด ปีก่อตั้ง
เทศบาลตำบลด่านสำโรง ด่านสำโรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ กลาง
เทศบาลนครสมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ใหญ่
เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ใหญ่
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ กลาง
เทศบาลตำบลบางเมือง บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ กลาง
เทศบาลตำบลแพรกษา แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ กลาง
เทศบาลตำบลบางปู บางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เล็ก
เทศบาลตำบลบางบ่อ บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ กลาง
เทศบาลตำบลบางพลีน้อย บางพลีน้อย บางบ่อ สมุทรปราการ เล็ก
เทศบาลตำบลคลองด่าน คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ กลาง
เทศบาลตำบลคลองสวน คลองสวน บางบ่อ สมุทรปราการ กลาง
เทศบาลตำบลบางพลี บางพลี บางพลี สมุทรปราการ กลาง
เทศบาลตำบลบางเสาธง บางเสาธง บางพลี สมุทรปราการ กลาง
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย(สำโรงใต้) พระประแดง สมุทรปราการ กลาง
เทศบาลเมืองพระประแดง พระประแดง สมุทรปราการ กลาง
เทศบาลเมืองลัดหลวง พระประแดง สมุทรปราการ กลาง
เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ พระสมุทรเจดีย์ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ กลาง
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ กลาง
เทศบาลนครนนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี ใหญ่
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง เมืองนนทบุรี นนทบุรี กลาง
เทศบาลตำบลไทรม้า ไทรม้า เมืองนนทบุรี นนทบุรี เล็ก
เทศบาลเมืองบางกรวย บางกรวย นนทบุรี กลาง
เทศบาลตำบลปลายบาง ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี กลาง
เทศบาลตำบลศาลากลาง ศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง บ้านบางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลบางม่วง บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี กลาง
เทศบาลตำบลบางเลน บางเลน บางใหญ่ นนทบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลเสาธงหิน เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี เล็ก
เทศบาลตำบลบางใหญ่ บางใหญ่ บางใหญ่ นนทบุรี กลาง
เทศบาลเมืองบางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี กลาง
เทศบาลตำบลไทรน้อย ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี กลาง
เทศบาลนครปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี ใหญ่
เทศบาลเมืองบางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี กลาง
เทศบาลเมืองปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี กลาง
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เล็ก
เทศบาลตำบลบ้านกลาง บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เล็ก
เทศบาลตำบลบางขะแยง บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เล็ก
เทศบาลตำบลบางหลวง บางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี กลาง
เทศบาลตำบลบางเดื่อ บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เล็ก
เทศบาลตำบลบางพูน บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เล็ก
เทศบาลตำบลบางกะดี บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เล็ก
เทศบาลตำบลหลักหก หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี ใหญ่
เทศบาลเมืองคลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี กลาง
เทศบาลเมืองท่าโขลง คลองหลวง ปทุมธานี กลาง
เทศบาลตำบลธัญบุรี ธัญบุรี ธัญบุรี ปทุมธานี กลาง
เทศบาลนครรังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี ใหญ่
เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี กลาง
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี กลาง
เทศบาลตำบลหนองเสือ หนองเสือ หนองเสือ ปทุมธานี เล็ก
เทศบาลตำบลระแหง ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี กลาง
เทศบาลตำบลคูขวาง คูขวาง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี เล็ก
เทศบาลตำบลคลองพระอุดม คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี เล็ก
เทศบาลเมืองคูคต ลำลูกกา ปทุมธานี กลาง
เทศบาลเมืองลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี กลาง
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว ลำลูกกา ปทุมธานี กลาง
เทศบาลตำบลลำลูกกา ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี กลาง
เทศบาลตำบลลำไทร ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี กลาง
เทศบาลตำบลบางเตย บางเตย สามโคก ปทุมธานี เล็ก
เทศบาลตำบลสามโคก สามโคก สามโคก ปทุมธานี เล็ก
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ใหญ่
เทศบาลเมืองอโยธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา กลาง
เทศบาลตำบลท่าเรือ ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา กลาง
เทศบาลตำบลท่าหลวง ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา กลาง
เทศบาลตำบลอรัญญิก อรัญญิก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา เล็ก
เทศบาลตำบลนครหลวง นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา กลาง
เทศบาลตำบลบางไทร บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา กลาง
เทศบาลตำบลราชคราม ราชคราม บางไทร พระนครศรีอยุธยา เล็ก
เทศบาลตำบลบางบาล บางบาล บางบาล พระนครศรีอยุธยา เล็ก
เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ มหาพราหมณ์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา เล็ก
เทศบาลตำบลบางปะอิน(บ้านเลน) บางปะอิน(บ้านเลน) บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา กลาง
เทศบาลตำบลปราสาททอง ปราสาททอง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา เล็ก
เทศบาลตำบลพระอินทราชา พระอินทราชา บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา กลาง
เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา กลาง
เทศบาลตำบลบ้านกรด บ้านกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา เล็ก
เทศบาลตำบลบางกระสั้น บางกระสั้น บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา กลาง
เทศบาลตำบลคลองจิก คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา เล็ก
เทศบาลตำบลบ้านสร้าง บ้านสร้าง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา เล็ก
เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ ตลาดเกรียบ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา เล็ก
เทศบาลตำบลบางปะหัน บางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา เล็ก
เทศบาลตำบลลาดชะโด ลาดชะโด ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา เล็ก
เทศบาลเมืองผักไห่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา กลาง
เทศบาลตำบลภาชี ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา เล็ก
เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา เล็ก
เทศบาลตำบลสามเมือง สามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา เล็ก
เทศบาลเมืองลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา เล็ก
เทศบาลเมืองเสนา เสนา พระนครศรีอยุธยา ใหญ่
เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด เจ้าเจ็ด เสนา พระนครศรีอยุธยา กลาง
เทศบาลตำบลสามกอ สามกอ เสนา พระนครศรีอยุธยา เล็ก
เทศบาลตำบลบางนมโค บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา กลาง
เทศบาลตำบลหัวเวียง หัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา กลาง
เทศบาลตำบลบางซ้าย บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา เล็ก
เทศบาลตำบลอุทัย อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา เล็ก
เทศบาลตำบลมหาราช มหาราช มหาราช พระนครศรีอยุธยา เล็ก
เทศบาลตำบลโรงช้าง โรงช้าง มหาราช พระนครศรีอยุธยา เล็ก
เทศบาลตำบลบ้านแพรก บ้านแพรก บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา เล็ก
เทศบาลเมืองอ่างทอง เมืองอ่างทอง อ่างทอง กลาง
เทศบาลตำบลศาลาแดง ศาลาแดง เมืองอ่างทอง อ่างทอง เล็ก
เทศบาลตำบลโพสะ โพสะ เมืองอ่างทอง อ่างทอง เล็ก
เทศบาลตำบลเกษไชโย เกษไชโย ไชโย อ่างทอง เล็ก
เทศบาลตำบลไชโย(จรเข้ร้อง) ไชโย(จรเข้ร้อง) ไชโย อ่างทอง เล็ก